Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από ένα Νοσηλευτικό Τμήμα που καλύπτει τις δραστηριότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας και υπάγεται στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων.