ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ παρέχει πλήρη ειδικότητα στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας μς 11 οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

 1. Κλινική Δερματολογία
 2. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σύγχρονη Αφροδισιολογία)
 3. Παιδιατρική Δερματολογία
 4. Επεμβατική Δερματολογία
 5. Βιοφυσική-Φωτοβιολογία
 6. Ιστολογία-Ιστοχημεία Δερματικών Νόσων
 7. Ανοσοδερματολογία
 8. Κλινική μυκητολογία (επιπολής δερματομυκητιάσεις)
 9. Κλινική βακτηριολογία
 10. Αντικείμενα Επαγγελματικών Δερματοπαθειών
 11. Φυσιολογία-Φαρμακολογία-Φαρμακοκινητική στο δέρμα
 12. Επιδημιολογία-Πληροφορική Δερματικών Νόσων
 13. Αγγειολογία και δερματικές εκδηλώσεις
 14. Δερματική Αλλεργιολογία
 15. Δερματοσκόπηση

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στα πανελλήνια και περιφερικά συνέδρια της ειδικότητας με ομιλίες και αναρτήσεις. Επίσης, δημοσιεύουν την επιστημονική τους δραστηριότητα σε έγκριτα διεθνή και τοπικά περιοδικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  –  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΚΛΠ

Οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις της ΕΔΑΕ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα όπως ο καρκίνος του δέρματος και τα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η “Χαρτογράφηση του ταξιδιού του ασθενή” που διεξήχθη στο νοσοκομείο, μια μελέτη που μας έφερε στην πρώτη θέση στα Health Business Awards 2022. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.