Α΄ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ   ΑΠΘ
Πανεπιστημιακή Κλινικκή του Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Δελφών 124
Τηλέφωνο Γραμματείας: 2313308822,
Τηλέφωνο Γραφείου Κίνησης: 2313308832,
Τηλέφωνα ραντεβού: 2313308867, 2313308860, 2313308880.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  –  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  – ΣΤΟΧΟΙ

Η Πανεπιστημιακή Κλινική των Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων ιδρύθηκε το 1943 και εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στην οδό Δελφών 124. Μετονομάσθηκε σε Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003. Η Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές, κλινικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας.

Η Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ. καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Καλύπτει επίσης την ειδίκευση ιατρών και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.

Πέρα από το διδακτικό και ερευνητικό έργο η Κλινική παρέχει περίθαλψη και νοσηλεία σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  –  ΔΟΜΗ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ. λειτουργούν υπό την εποπτεία της Α΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπό την ενιαία Διεύθυνση του Διευθυντού της Κλινικής λειτουργούν:

α) Εξωτερικά γενικά και ειδικά δερματολογικά ιατρεία

β) Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας

γ) Κλινική νοσηλευομένων ασθενών με 10 κρεβάτια νοσηλείας

δ) Άσηπτο και σηπτικό χειρουργείο

ε) Ιστοπαθολογικό εργαστήριο

στ) Ανοσολογικό εργαστήριο

ζ) Εργαστήριο βιοπαθολογίας

η) Ειδικό εργαστήριο μυκητολογίας δέρματος και εξαρτημάτων

θ) Τμήμα φωτοθεραπείας, φωτοδυναμικής θεραπείας και LASER

ι) Οι ακόλουθες ειδικές Μονάδες:

Μονάδα φλεγμονωδών και αυτοάνοσων δερματοπαθειών με τα ακόλουθα ειδικά εξωτερικά ιατρεία:

 • Ιατρείο Ψωρίασης
 • Ιατρείο Διαπυητικής Ιδρωταδενίτιδας
 • Ιατρείο Ατοπικής Δερματίτιδας
 • Ιατρείο Κνίδωσης
 • Ιατρείο Γυροειδούς αλωπεκίας
 • Ιατρείο Λεύκης
 • Ιατρείο Νόσων συνδετικού ιστού (ερυθηματώδους λύκου, δερματομυοσίτιδα, σκληροδερμία)
 • Ιατρείο πομφολυγωδών νοσημάτων
 • Ιατρείο ελκών δέρματος

Μονάδα δερματολογικής ογκολογίας με τα ακόλουθα ειδικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα:

 • Ιατρείο όγκων Δέρματος
 • Ιατρείο Ψηφιακής απεικόνισης (χαρτογράφησης)
 • Τμήμα Συνεστιακής Μικροσκοπίας
 • Τμήμα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής
 • Τμήμα Υπερήχων Δέρματος
 • Τμήμα Υποστηρικτικής Ογκοδερματολογίας

Μονάδα σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων και HIV λοίμωξης

 • ιατρείο σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων

Μονάδα δερματολογίας παιδιών και εφήβων με

 • ειδικό ιατρείο παιδοδερματολογίας

Μονάδα αλλεργικών παθήσεων του δέρματος και επαγγελματικών δερματοπαθειών

Μονάδα τριχών και ονύχων

 • Ειδικό ιατρείο τριχών
 • Τμήμα τριχοσκόπησης
 • Ειδικό ιατρείο ονύχων

Μονάδα έρευνας, εξέτασης και αντιμετώπισης σπάνιων και γενετικών νοσημάτων του δέρματος

Μονάδα κλινικών μελετών

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει την Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ. είναι:

Ελένη Σωτηρίου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Κλινικής

Ευστράτιος Βακιρλής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αιμίλιος Λάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δήμητρα Κυρίτση, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μιχαήλ Αραμπατζής, Λέκτορας

Αγγελική Παναγοπούλου, Επιμελήτρια Α΄

Μαρία Τρύφωνα, Επιμελήτρια Β΄

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ της Κλινικής περιλαμβάνει:

 • την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, των φοιτητών οδοντιατρικής και των σπουδαστών Νοσηλευτικής.
 • το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κλινικής με τίτλο «Δερματοσκόπηση»
 • συμμετοχή σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιατρικού Τμήματος.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
 • εκπαίδευση των ειδικευομένων Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
 • εκπαίδευση των ειδικευομένων της Γενικής Ιατρικής και άλλων ειδικοτήτων
 • προγράμματα εξειδίκευσης σε ειδικευόμενους και ειδικούς δερματολόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Διοργάνωση ενημερωτικών  ομιλιών σε μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Βορείου Ελλάδας.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια του της ερευνητικής δραστηριότητας της κλινικής εκπονούνται διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η κλινική συμμετέχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και κλινικές μελέτες. Παράγεται επίσης ετησίως σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  –  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Η Κλινική διαθέτει ISO 9001:2015

Η Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ και το ιατρείο Ατοπικής Δερματίτιδας, πιστοποιήθηκε ως κέντρο αναφοράς και αριστείας από το διεθνή οργανισμό “GA2LEN  ADCARE Atopic Dermatitis center of reference and excellence”.  Ο οργανισμός αυτός είναι μέλος της Ευρωπαικής Συνεργασίας για την Υγεία (European Innovative Partnership on Active Healthy Ageing) και του Παγκόσμιου Δικτύου για τις Αλλεργίες και του Ευρωπαικού δικτύου για το άσθμα (Global Allergy and Asthma European Network).

Η Kλινική συμπεριλαμβάνεται στα κέντρα εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δερματοογκολογίας (EADO) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Φωτοδυναμικής Θεραπείας (Euro -PDT)