Λειτουργούν Πρωινά εξωτερικά ιατρεία με ραντεβού, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε στα τηλέφωνα 2313-308860, 2313-308867 και 2313-308856 από τις 07:30 έως τις 14:30 ή ηλεκτρονικά (Οδηγίες εδώ).
(Για το τμήμα του ΕΣΥ από την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον επόμενο και για την Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τον επόμενο).

Πρωινά

Στο Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ λειτουργούν σε τακτική βάση Γενικά Δερματολογικά Ιατρεία κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 14.00. Στα ιατρεία αυτά εξυπηρετούνται ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα του δέρματος.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λειτουργεί ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων  από τις 09.00 έως τις 12.00. Στο ιατρείο αυτό αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των αφροδίσιων νοσημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κάθε Δευτέρα λειτουργούν ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία από ιατρούς εξειδικευμένους στην  αντιμετώπιση συγκεκριμένων Δερματολογικών Νοσημάτων. Ειδικότερα λειτουργούν ιατρεία Ψωρίασης-Διαπυητικής Ιδρωταδενίτιδας, Ανοσολογικό, Κνίδωσης, Δερματολογίας Παίδων, Σπίλων-Όγκων Δέρματος και Τριχών-Ονύχων από τις 09.00 έως τις 14.00.

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή λειτουργεί Μικρό Χειρουργείο στο οποίο διενεργούνται διαγνωστικές βιοψίες και θεραπευτικές αφαιρέσεις δερματικών βλαβών, καθώς και αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων με κρυοπηξία, διαθερμοπηξία, laser CO2 και ενδοβλαβικές εγχύσεις από τις 09.00 έως τις 14.00.

Απογευματινά Αμειβόμενα Ιατρεία
Πληροφορίες για ραντεβού και για τις μέρες που λειτουργούν στο τηλέφωνο 2313-308890, από τις 12:00 έως τις 14:00.  Ώρες ιατρείων: από τις 15:00

Χρέωση: Η αμοιβή για την επίσκεψη σε Αμειβόμενο Απογευματινό Ιατρείο έχει καθορισθεί από το ΦΕΚ 1958/τ.Β’/12-08-2013, είναι ανάλογη της βαθμίδας του γιατρού και καταβάλλεται απευθείας στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων από τον εξεταζόμενο ασθενή ως ακολούθως: Καθηγητής 72 Ευρώ, Διευθυντής 60 Ευρώ, Αναπληρωτής Δ/ντής – Επιμελητής Α 48 Ευρώ, Επιμελητής Β 36 Ευρώ.

‘Εκτακτο Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών
Η Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ και το Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ εντάχθηκαν από 1η Μαΐου 2018 στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του “Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο”, με διάρκεια εφημέρευσης από 08:00 π.μ. έως 08:00 μ.μ.