Από τον Ιανουάριο του 2013 το Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων (ΝΑΔΝΘ) είναι διασυνδεόμενο με το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και ως εκ τούτου για όλα τα θέματα του Διοικητικού & Επιστημονικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο το  Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.