Χωροθεσία στο Νοσοκομείο: ΝΑΔΝΘ
Στοιχεία επικοινωνίας- τηλ: 2313308845
E-MAIL: ddermae(at)ippokratio.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  –  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  – ΣΤΟΧΟΙ

H Κρατική Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων λειτουργεί από το έτος 1917. Η ίδρυση της κλινικής και εν γένει του Νοσοκομείου ήταν επιβεβλημένη για το λόγο ότι την εποχή εκείνη τα αφροδίσια νοσήματα αποτελούσαν μάστιγα που απειλούσε τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας και κύρια η σύφιλη με τις φοβερές επιπτώσεις της στις επόμενες γενιές.

Η δραστηριότητα της κλινικής ήταν κυρίως προσανατολισμένη στη διάγνωση και θεραπεία των αφροδίσιων νοσημάτων και λιγότερο των δερματικών και ειδικότερα στη θεραπεία των πασχόντων “κοινών” γυναικών από αφροδίσια νοσήματα.

Η προσέλευση ασθενών με δερματικές παθήσεις τις δεκαετίες 1920 έως 1950 ήταν περιορισμένη. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ήταν ασθενείς που έπασχαν από ψώρα ή ψωρίαση. Ελάχιστες περιπτώσεις λέπρας ή πέμφιγας.

Η χρήση των αντιβιοτικών φαρμάκων και κυρίως της πενικιλλίνης για την καταπολέμηση των αφροδίσιων νοσημάτων είχε σαν αποτέλεσμα την αισθητή μείωση αυτών στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Οι δραστηριότητες της κλινικής στράφηκαν έτσι στη διάγνωση και αντιμετώπιση των δερματολογικών περιστατικών, ο επιπολασμός των οποίων συνεχώς αυξανόταν.

Η Κλινική (Δερματολογικό Τμήμα πλέον) τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει σημαντικό έργο τόσο στη διάγνωση όσο και θεραπεία των δερματικών και αφροδισίων νόσων καθώς και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών σ’ αυτήν.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  –  ΔΟΜΗ    

Τον Μάρτιο του 1984 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (αριθμ. Α3β/οικ.2648/84) δημιουργούνται επτά (7) θέσεις ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Έκτοτε ακολούθησαν τροποποιήσεις Οργανισμών και διοικητική συγχώνευση με το ΓΝΘ Ιπποκράτειο το 2012 με αποτέλεσμα πλέον οι οργανικές θέσεις να είναι έξι (6).

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το τμήμα στελεχώνουν 8 Δερματολόγοι – Αφροδισιολόγοι και 1 Παθολόγος (Ιατροί ΕΣΥ)

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τμήματος

Γούλα Μαρία Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, (Διευθύντρια ΕΣΥ)

Παπαγεωργίου Μαρίνα Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,  (Διευθύντρια ΕΣΥ)

Καμπουροπούλου Ευαγγελία Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,  (Επιμελήτρια Α ΕΣΥ)

Δελλή Φλωρεντίνα Σύλβια Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,  (Επιμελήτρια Α ΕΣΥ)

Καλαντζή Πολυχρονία Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, (Επιμελήτρια Α ΕΣΥ)

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, (Επιμελητής Β ΕΣΥ)

Αραμπατζή Στέλλα Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, (Επιμελήτρια Β ΕΣΥ)

Σμαραγδή Μαρία Παθολόγος (Διευθύντρια ΕΣΥ)

 

ΚΛΙΝΙΚΗ    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ λειτουργούν σε τακτική βάση Γενικά Δερματολογικά Ιατρεία κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 14.00. Στα ιατρεία αυτά εξυπηρετούνται ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα του δέρματος.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λειτουργεί ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων  από τις 09.00 έως τις 12.00. Στο ιατρείο αυτό αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των αφροδίσιων νοσημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κάθε Δευτέρα λειτουργούν ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία από ιατρούς εξειδικευμένους στην  αντιμετώπιση συγκεκριμένων Δερματολογικών Νοσημάτων. Ειδικότερα λειτουργούν ιατρεία Ψωρίασης-Διαπυητικής Ιδρωταδενίτιδας, Ανοσολογικό, Κνίδωσης, Δερματολογίας Παίδων, Σπίλων-Όγκων Δέρματος και Τριχών-Ονύχων από τις 09.00 έως τις 14.00.

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή λειτουργεί Μικρό Χειρουργείο στο οποίο διενεργούνται διαγνωστικές βιοψίες και θεραπευτικές αφαιρέσεις δερματικών βλαβών, καθώς και αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων με κρυοπηξία, διαθερμοπηξία, laser CO2 και ενδοβλαβικές εγχύσεις από τις 09.00 έως τις 14.00.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ παρέχει πλήρη ειδικότητα στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας μς 11 οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

1.Κλινική Δερματολογία

  1. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σύγχρονη Αφροδισιολογία)
  2. Παιδιατρική Δερματολογία

4.Επεμβατική Δερματολογία

5.Βιοφυσική-Φωτοβιολογία

6.Ιστολογία-Ιστοχημεία Δερματικών Νόσων

7.Ανοσοδερματολογία

8.Κλινική μυκητολογία (επιπολής δερματομυκητιάσεις)

9.Κλινική βακτηριολογία

10.Αντικείμενα Επαγγελματικών Δερματοπαθειών

11.Φυσιολογία-Φαρμακολογία-Φαρμακοκινητική στο δέρμα

12.Επιδημιολογία-Πληροφορική Δερματικών Νόσων

13.Αγγειολογία και δερματικές εκδηλώσεις

14.Δερματική Αλλεργιολογία

15.Δερματοσκόπηση

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στα πανελλήνια και περιφερικά συνέδρια της ειδικότητας με ομιλίες και αναρτήσεις. Επίσης, δημοσιεύουν την επιστημονική τους δραστηριότητα σε έγκριτα διεθνή και τοπικά περιοδικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  –  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΚΛΠ

Οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις της ΕΔΑΕ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα όπως ο καρκίνος του δέρματος και τα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η “Χαρτογράφηση του ταξιδιού του ασθενή” που διεξήχθη στο νοσοκομείο, μια μελέτη που μας έφερε στην πρώτη θέση στα Health Business Awards 2022.
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.