Η Διοικητική Υπηρεσία υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων